NHÃN MÁC

DỊCH VỤ / ĐÓNG GÓI

thông tin liên hệ
MR.THÀNH

- 090.2.968.468

MS.NGÂN
- 098.8.281.200

-

Đóng gói

Cắt Lazer
Cắt Lazer
Kiểu cách
Kiểu cách
Quấn cuồn
Quấn cuồn
Đóng hộp
Đóng hộp
Đóng bao nylon
Đóng bao nylon